Sony Xperia E1 - Листовка с важна информация

background image

Листовка с важна информация

Преди да започнете да използвате вашето устройство, прочетете листовката "Важна
информация", която се намира в съветника за настройка в устройството или в кутията.

Ръчен достъп до ръководството за настройка

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Ръководство за настройка.